अनलाइन फर्म भर्ने बारे अत्यन्त जरूरी सुचना

सप्तरी जिल्लामा रहेका सम्पुर्ण क्रिकेट खेलाडिलाइ संलग्न अनलाइन फर्म भर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । भविष्यमा यसै फर्मको बिवरण अनुसार खेलाडिलाइ उमेर समुहमा बिभाजन गर्ने तथा खेलाडिको तथ्यांक समेत संकलन गर्ने उदेश्यका साथ यो फर्मको तयारी गरिएको हो । अतः Read More …

सप्तरी क्रिकेट संघको सुचना

यस सप्तरी क्रिेकट संघ आवद्ध सम्पुर्ण सदस्यहरुमा सुचित गरिन्छ कि नेपाल क्रिकेट संघको बिद्यान २०७४ को परिच्छेद ६ को दफा १४ अनुरुप जिल्ला साधारण सभा गर्नु पर्ने भएको र नेपाल क्रिकेट संघको स्वतन्त्र टोलिबाट प्राप्त निर्देशन अनुरुप बिद्यानको परिच्छेद ६ Read More …